NexusOne

Cookies og privatlivspolitik

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos NexusOne. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. Oplysninger vi indsamler Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre dette og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til dette. Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. NexusOne indsamler og behandler dine persondata, når du fx foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside

  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev

  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

  • Anden relevant elektronisk interaktion fx på de sociale medier

Den dataansvarlige Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.nexusone.dk er Villy Gravengaard, Esplanaden 8C, 1. tv., 1263 København K. Behandlingsgrundlag og formål Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os – hvis vi vælger at udbyde disse online. Din e-mailadresse indhenter vi bl.a. for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af elektroniske kommunikation. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig denne. Alle elektroniske nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet når lovgivningen kræver dette Andre modtagere af personoplysninger Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. Vi har vores hjemmeside hos Microsoft, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Microsofts datacentre. Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata

  • At få slettet persondata

  • Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kontakt@nexusone.dk